Tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm học 2015
on

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-BGDĐT ngày 7/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức hoạt động đào tạo từ năm 2015-2016; ngày 13/7/2015 Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-HVKHCN thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2015. Về nội dung chi tiết của Quyết định, xin mời xem dưới đây.

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2015
on

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-BGDĐT ngày 7/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo từ năm học 2015-2016; ngày 13/07/2015 Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-HVKHCN  thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2015. Nội dung chi tiết của Quyết định, xin mời xem dưới đây.

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling