Hợp tác quốc tế

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC STEM CHO PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

on .

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC STEM CHO PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trường Đại học Cần Thơ

 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo:

Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Bang Arizona (Mỹ) tại Việt Nam và Viện Khoa học và Đổi mới công nghệ thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng Sông cửu long. Hội thảo được tổ chức tại Đại học Cần thơ vào ngày 02 tháng 11 năm 2017.

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

·         Vai trò, tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực các ngành STEM trong phát triển đồng bằng sông Cửu Long;

·         Cải tiến chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học đối với các ngành STEM tại Đồng bằng Sông Cửu Long;

·         Thúc đẩy đào tạo từ xa đối với các chương trình STEM tại Đồng bằng Sông Cửu Long;

·         Các chính sách nghiên cứu và đổi mới đối với các chương trình đào tạo STEM;

·         Thúc đẩy mối quan hệ giữa trường đại học và các doanh nghiệp STEM để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm;

·         Hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thời gian gửi bài viết và đăng kí tham dự hội thảo

Thông báo viết bài hội thảo                  19/6/2017

Nhắc việc nôp thông báo viết bài         10/8/2017

Nộp tóm tắt bài báo                              04/10/2017

Nộp bài báo đầy đủ                               15/10/2017

Đăng ký tham dự Hội thảo                    25/10/2017

Nộp bài trình bày tại Hội thảo               25/10/2017

Địa chỉ liên hệ và gửi bài

Mọi thông tin đăng ký tham dự hội thảo và đăng ký viết bài tham luận xin liên hệ:

Trường Đại học Cần Thơ

T: +84 918 445 148 (Mr. Huy)

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Viện Khoa học và Đổi mới công nghệ

T: +84 165 909 3379 (Ms. Vân)

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin Hội thảo được cập nhật trên website: http://www.sat.org.vn/events/stem-mekong-delta/

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling