Lãnh đạo và Quản lý

Lãnh đạo và quản lý

on .

GS.TS. Phan Ngọc Minh - Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ
 

Địa chỉ cơ quan: Tầng 4 - Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 868 9977

 

PGS.TS. Trần Đại Lâm - Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ
 

Địa chỉ cơ quan: Tầng 4 - Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 791 9090

 

 TS. Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ
 

Địa chỉ cơ quan: Tầng 4 - Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 791 9922

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling