Đào tạo

Thông báo Quyết định số 720/QĐ-HVKHCN và Quyết định số 721/QĐ-HVKHCN
on

        Ngày 04/8/2017 Học viện Khoa học và Công nghệ  đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-HVKHCN về việc ban hành danh mục tên các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ghi trong quyết định công nhận học vị và trong văn bằng; Quyết định số 721/QĐ-HVKHCN về việc ban hành quy trình công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling