Vật lý

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Vật lý
on

Khoa Vật lý bao gồm 04 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Quang học                                       Mã đào tạo: 62 44 01 09
  2. Vật lý lý thuyết và vật lý toán         Mã đào tạo: 62 44 01 03
  3. Vật lý nguyên tử                              Mã đào tạo: 62 44 01 06
  4. Vật lý chất rắn                                 Mã đào tạo: 62 44 01 04

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling