Sinh thái tài nguyên và Môi trường

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Sinh thái tài nguyên và Môi trường
on

Khoa Sinh thái tài nguyên và môi trường bao gồm 07 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Thực vật học                                    Mã đào tạo: 62 42 01 11
  2. Sinh thái học                                   Mã đào tạo: 62 42 01 20
  3. Động vật học                                   Mã đào tạo: 62 42 01 03
  4. Côn trùng học                                 Mã đào tạo: 62 42 01 06
  5. Kỹ thuật môi trường                       Mã đào tạo: 62 52 03 20
  6. Ký sinh trùng học                            Mã đào tạo: 62 42 01 05
  7. Tuyến trùng học - THÍ ĐIỂM

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling