Khoa học vật liệu và Năng lượng

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng
on

Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng bao gồm 04 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Vật liệu điện tử                                                                  Mã đào tạo: 62 44 01 23
  2. Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử         Mã đào tạo: 62 44 01 27
  3. Vật liệu cao phân tử và tổ hợp                                      Mã đào tạo: 62 44 01 25
  4. Kim loại học                                                                      Mã đào tạo: 62 44 01 29

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling