Khoa học trái đất

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Các khoa học Trái đất
on

Khoa Các khoa học Trái đất bao gồm 05 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Địa mạo và cổ địa lý                             Mã đào tạo: 62 44 02 18
  2. Địa chất học                                           Mã đào tạo: 62 44 02 01
  3. Địa vật lý                                                 Mã đào tạo: 62 44 02 10
  4. Khoáng vật học và địa hóa học          Mã đào tạo: 62 44 02 05
  5. Vật lý địa cầu                                         Mã đào tạo: 62 44 01 11

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling