Hóa học

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Hóa học
on

Khoa Hóa học bao gồm 06 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Kỹ thuật hóa học                                      Mã đào tạo: 62 52 03 01
  2. Hóa hữu cơ                                              Mã đào tạo: 62 44 01 14
  3. Hóa vô cơ                                                 Mã đào tạo: 62 44 01 13
  4. Hóa phân tích                                          Mã đào tạo: 62 44 01 18
  5. Hóa lý thuyết và Hóa lý                          Mã đào tạo: 62 44 01 19
  6. Hóa học các hợp chất thiên nhiên       Mã đào tạo: 62 44 01 17

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling