Địa lý

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Địa lý
on

Khoa Địa lý bao gồm 03 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Địa lý tự nhiên                                           Mã đào tạo: 62 44 02 17
  2. Địa lý tài nguyên và môi trường             Mã đào tạo: 62 44 02 19
  3. Thủy văn học                                             Mã đào tạo: 62 44 02 24

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling