Công nghệ thông tin và viễn thông

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông

on .

Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông bao gồm 05 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Cơ sở toán học cho tin học                                  Mã đào tạo: 62 46 01 10
  2. Hệ thống thông tin                                                 Mã đào tạo: 62 48 01 04
  3. Khoa học máy tính                                                 Mã đào tạo: 62 48 01 01
  4. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa                    Mã đào tạo: 62 52 02 16
  5. Toán ứng dụng                                                       Mã đào tạo: 62 46 01 12

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling