Công nghệ thông tin và viễn thông

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông
on

Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông bao gồm 05 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Cơ sở toán học cho tin học                                  Mã đào tạo: 62 46 01 10
  2. Hệ thống thông tin                                                 Mã đào tạo: 62 48 01 04
  3. Khoa học máy tính                                                 Mã đào tạo: 62 48 01 01
  4. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa                    Mã đào tạo: 62 52 02 16
  5. Toán ứng dụng                                                       Mã đào tạo: 62 46 01 12

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling