Công nghệ sinh học

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Công nghệ sinh học
on

Khoa Công nghệ sinh học bao gồm 07 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Công nghệ sinh học                           Mã đào tạo: 62 42 02 01
  2. Di truyền học                                        Mã đào tạo: 62 42 01 21
  3. Hóa sinh học                                        Mã đào tạo: 62 42 01 16
  4. Sinh lý học người và động vật          Mã đào tạo: 62 42 01 04
  5. Sinh lý học thực vật                            Mã đào tạo: 62 42 01 12
  6. Lý sinh học                                           Mã đào tạo: 62 42 01 15
  7. Vi sinh vật học                                     Mã đào tạo: 62 42 01 07

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling