Cơ học và Tự động hóa

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Cơ học và Tự động hóa

on .

Khoa Cơ học và Tự động hóa bao gồm 03 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Cơ học vật rắn                                        Mã đào tạo: 62 44 01 07
  2. Cơ học chất lỏng                                    Mã đào tạo: 62 44 01 08
  3. Cơ kỹ thuật                                              Mã đào tạo: 62 52 01 01

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling