Cơ học và Tự động hóa

Các chuyên ngành trực thuộc khoa Cơ học và Tự động hóa
on

Khoa Cơ học và Tự động hóa bao gồm 03 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  1. Cơ học vật rắn                                        Mã đào tạo: 62 44 01 07
  2. Cơ học chất lỏng                                    Mã đào tạo: 62 44 01 08
  3. Cơ kỹ thuật                                              Mã đào tạo: 62 52 01 01

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling